Cracovian International Consultants

NASZE DOŚWIADCZENIE TO FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU


najstarsza agencja PR w Małopolsce

Cracovian International Consultants

magdazel@cic.com.pl 
tel. +48 501 725 991

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe zawarte przez Panią/Pana w zapytaniu będą przetwarzane przez Cracovian International Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w 31-113 Kraków, ul. Staszewskiego 28 (Administratora), w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, na adres e-mail cic@cic.com.pl jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Administrator.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.