NASZE DOŚWIADCZENIE
TO FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU


najstarsza agencja PR w Małopolsce

Dorota Adamska

Dyrektor Działu PR,
BP Europa SE,
Oddział w Polsce

BP w Polsce współpracuje z agencją CIC od blisko 1996 roku. Agencja świadczy usługi w zakresie obsługi BP w obszarze PR-u korporacyjnego i produktowego. Konsultanci wnieśli istotny wkład w opracowanie pierwszej zintegrowanej strategii public affairs dla oddziału BP w Polsce. Dzięki dokładnym informacjom pochodzącym z grup fokusowych pomogli skutecznie wprowadzić tę strategię w życie. Firma doradzała zarządowi naszej firmy, w jaki sposób utrzymać właściwy kierunek rozwoju i stworzyć pożądany wizerunek firmy. CIC pomogło nam zidentyfikować i właściwie wykorzystać istniejące na rynku możliwości, których nie dostrzegły inne firmy.

Znaczny zakres naszej współpracy związany jest ze szkoleniami, które agencja CIC prowadzi dla firmy BP. Są to szkolenia z zakresu zarządzania w kryzysie dla kadry zarządzającej firmy BP, jak również dla pracowników operacyjnych naszej firmy. Standard szkoleń oceniamy jako bardzo wysoki. Wszystkie są dopasowane do potrzeb naszej firmy i adekwatne do obowiązujących w niej procedur. W projekty te agencja CIC wkłada wiele zaangażowania i wykazuje się wielkim profesjonalizmem. Szkolenia są niezwykle ciekawe, zawierają elementy inscenizacji aktorskiej oraz przewidują udział czynnych zawodowo profesjonalistów, a ich scenariusz jest zawsze dynamiczny i zaskakujący dla uczestników. Szkolenia prowadzone przez agencję CIC otrzymują bardzo wysokie oceny uczestników w ankietach poszkoleniowych i cieszą się bardzo dobrą opinią w naszej firmie.

Agnieszka Biernacka-Szpunar

Specjalista ds. Public Relatons,
PLIVA Kraków

Jest mi niezwykle miło móc zarekomendować Cracovian International Consultants jako firmę wysoce wyspecjalizowaną w prowadzeniu działalności Public Relations. Pracowników firmy cechuje profesjonalizm, zaangażowanie w pracę, wysoka kreatywność i entuzjazm. Wspólnie z CIC PLIVA Kraków przeprowadziła konkurs „Przychodnia Przyjazna Pacjentom” w krakowskich ZOZ-ach. CIC wprowadziła PLIVĘ Kraków w trudny okres zmiany nazwy firmy, wspomagała w organizacji imprez firmowych o różnorodnym charakterze, począwszy od uroczystych bankietów z udziałem oficjalnych gości, a skończywszy na „Dniu Firmy” dla pracowników, obfitującym w wydarzenia sportowe i inne atrakcje dla pracowników i ich rodzin. Przez cały okres współpracy CIC zapewniała PLIVIE Kraków właściwą obsługę medialną, wychodziła z propozycjami, które intensyfikowały obecność firmy w mediach, pomagała w nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów z ważnymi osobistościami regionu i dziennikarzami. CIC jest firmą godną rekomendacji. Życzę wszystkim współpracującym w przyszłości z CIC przedsiębiorstwom tak dużej satysfakcji i komfortu pracy, jakie były udziałem PLIVY Kraków SA.

Dr Tomasz Kamiński

Dyrektor Generalny,
Pfizer Corporation

Pfizer Corporation może zarekomendować firmę CIC wszystkim potencjalnym klientom. Jakość usług oferowanych przez CIC w pełni zaspokoiła oczekiwania biura zarządu Pfizer Corporation z Nowego Jorku, brukselskiej centrali na Europę Zachodnią i polskiego oddziału z Warszawy. Konsultanci CIC wywiązali się ze wszystkich powierzonych im zadań związanych z organizacją wizyty w Polsce Zarządu z Nowego Jorku. Zespół jest dynamiczny i kreatywny, a przy tym odpowiedzialny i precyzyjny w działaniu.
CIC jest firmą, której można zaufać i powierzyć trudne i odpowiedzialne zadania. Mamy wrażenie, że spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Andrzej Ryś

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej

Jako kierownik projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health współpracowałem z firmą CIC, która – na zlecenie projektu oraz Fundacji Zdrowia Publicznego – zrealizowała kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą reform wprowadzanych w lecznictwie otwartym na terenie gminy Kraków. W ramach świadczonych usług CIC stworzyła plan komunikacyjny, organizowała konferencje prasowe, konsultowała przeprowadzanie konkursu „Przychodnia Przyjazna Pacjentom”, pośredniczyła w pozyskaniu środków finansowych oraz pomagała w przygotowaniu umów ze sponsorami. CIC była też w pełni odpowiedzialna za kontakty z mediami. Podsumowaniem współpracy było wspólne przygotowanie podręcznika „Public Relations w ochronie zdrowia”, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Medycznego „Vesalius”. Rzetelność i profesjonalizm CIC czyni z firmy partnera godnego polecenia.

Krzysztof Jarmuszczak

Prezes Zarządu, PTR SA

CIC był organizatorem corocznych spotkań towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapraszanych przez Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne SA. Firma jest odpowiedzialna za wszystkie czynności związane z wyżej wymienioną imprezą, w tym: opracowanie programu konferencji, organizację czasu wolnego, utrzymywanie kontaktów z zaproszonymi gośćmi, kontakty z mediami, organizację konferencji prasowych, przygotowanie publikacji związanych z konferencją. Zespół CIC jest profesjonalny i kreatywny i tak skuteczny, że możesz przyjechać na konferencję i o nic się nie martwić. CIC zajmie się wszystkim.

Andrew Hallam

Director of Regional Development,
BPCC

W imieniu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej chciałbym zarekomendować firmę CIC, która zajmowała się działaniami public relations dla BPCC podczas konferencji poświęconej modelowi jakości „Europejskiej Fundacji zarządzania jakością” (Kraków, czerwiec 1999). CIC było odpowiedzialne za kontakty z mediami, zaproszenie dziennikarzy, pisanie i rozesłanie relacji prasowych, zorganizowanie konferencji prasowej, aranżowanie wywiadów i przygotowanie follow-up. Firma dobrze wykonała powierzone jej zadania i jesteśmy w pełni zadowoleni z jej pomocy. Bezpośrednią konsekwencją współpracy, podczas konferencji, z CIC było zaproponowanie firmie członkostwa w BPCC.

George Glinka

Human Resources Director,
Tesco

Usługi, które konsultanci CIC świadczyli w okresie od października 1996 do lipca 1997 naszej firmie obejmowały poszukiwanie domów i mieszkań dla kadry kierowniczej oraz pomocy przy rekrutacji pracowników na stanowiska asystentów i handlowców do głównej siedziby Tesco w Krakowie. CIC całkowicie spełniła nasze oczekiwania, zapewniając usługi najwyższej jakości. Chciałbym gorąco ich polecić wszystkim potencjalnym klientom, którym współpraca z CIC z pewnością przyniesie same korzyści.

Magdalena K. Król

Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i PR
Global Hotel Kraków

Na zlecenie Global Hotel Kraków sp. z o.o. firma CIC, w terminie od 01.09.2001 do 31.12.2001 świadczyła usługi na rzecz Holiday Inn Kraków w przy ul. Wielopole 4 w Krakowie w zakresie public relations restauracji hotelowej Bom Fogo. Z przyjemnością podkreślam, iż doświadczenie przedstawicieli CIC w branży public relations, jak również ich znajomość rynku lokalnego, miały decydujący wpływ na kształt oraz zakres promocji restauracji Bom Fogo na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim.