Cracovian International Consultants

NASZE DOŚWIADCZENIE TO FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU


najstarsza agencja PR w Małopolsce

Jesteśmy najdłużej...

działającą w Małopolsce agencją public relations. Piętnastoletnie doświadczenie PR nauczyło nas, że podstawą dobrej współpracy jest słuchanie — to właśnie ono pozwala nam wypracować optymalny model relacji między klientem a jego otoczeniem, budujący stabilność i zaufanie dla marki.

Uważnie wsłuchujemy się ...

w oczekiwania grup docelowych, w szczególności mediów, które są dla nas partnerem w przekazywaniu ważnych dla naszych klientów informacji.

Kreujemy wizerunek ...

firm, instytucji, osób i produktów. Pomagamy w kryzysie: szkolimy, doradzamy, nagłaśniamy, konsultujemy i rekomendujemy. Pracujemy z firmami komercyjnymi, instytucjami kultur, organizacjami pozarządowymi i samorządami, proponując działania mające wzmocnić ich rozpoznawalność i wzbudzić zaufanie do realizowanych przez nich projektów.

Dzięki naszej inicjatywie ...

firmy i media działające w Polsce uzyskały dokumenty: „STANOWISKO KRRiT” i „STANOWISKO SEJMOWEJ KOMISJI KULTURY” wskazujące na konieczność informowania w mediach o sponsorach ważnych przedsięwzięć społecznych.

Dla firm komercyjnych


Komunikacja korporacyjna


 • audyty komunikacyjne i wizerunkowe
 • doradztwo strategiczne i tworzenie strategii CSR
 • budowanie misji wizji i wartości korporacyjnych
 • zarządzanie informacją
 • media relations
 • kreowanie wizerunku zarządu
 • budowanie relacji z liderami opinii, organizacjami branżowymi i NGO

Klienci: m.in. BP (od 1996), Coca Cola (projekt korporacyjny dla Małopolski), Zamek Królewski na Wawelu, MAN, PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji SA, Nordkalk Polska, Tesco Savia, Gazeta Krakowska, Tishman Speyer Properties, gabinet stomatologiczny Długosz&Długosz

PR produktowy (brand PR)


 • prowadzenie badań na potrzeby kampanii
 • tworzenie strategii komunikacyjnej dla marki z uwzględnieniem wszystkich faz życia marki
 • launching marki
 • komunikacja z mediami
 • współpraca z celebrytami
 • showroom

Klienci: BP (marki: BP Ultimate, WBC, Jet Wash), Coca Cola, Zamek Królewski na Wawelu – Projekt „Grunwald”, Alpha Sales – projekt Garden Residence, CAN-PACK SA – otwarcie fabryki w Bydgoszczy, Hajduki SA, HOLIDAY INN Kraków (restauracja Bom Fogo), Gloria24, Deon.pl, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Media Relations


 • przygotowywanie i dystrybucja serwisów informacyjnych
 • spotkania z mediami
 • organizacja wywiadów indywidualnych
 • road show
 • biuro prasowe

Klienci:BP, Coca Cola, Zamek Królewski na Wawelu, Can Pack, Nordkalk, MPK Kraków, Holiday Inn Kraków, British Polish Chamber of Commerce, Lynka Promotional Products, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA

Komunikacja wewnętrzna


 • doradztwo strategiczne
 • wewnętrzne audyty komunikacyjne
 • tworzenie strategii komunikacji wewnętrznej
 • komunikacja w czasie zmiany
 • tworzenie i prowadzenie stron intranetowych
 • wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
 • wydarzenia specjalne dla pracowników
 • wolontariat pracowniczy
 • kampanie wewnętrzne

Klienci: Tesco/Savia, PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA, SKK – Systemy Kodów Kreskowych

Komunikacja B2B


 • audyty komunikacyjne
 • doradztwo strategiczne
 • zarządzanie informacją
 • pozycjonowanie ekspertów z firmy w mediach
 • budowanie relacji z liderami opinii, organizacjami branżowymi i NGO
 • organizacja spotkań B2B

Klienci: SKK – Systemy Kodów Kreskowych

PR w internecie


 • audyty komunikacyjne
 • strategia dla marek online
 • zarządzanie informacją w serwisach społecznościowych
 • wdrażanie narzędzi opartych na mediach społecznościowych
 • social media releases
 • blogi i mikroblogi
 • WIKIs
 • widgety, podcasty, pools
 • patronaty
 • testy produktów

Zarządzanie kryzysowe


 • doradztwo w czasie kryzysu – udział w zespołach kryzysowych
 • tworzenie strategii działań na wypadek kryzysów
 • tworzenie scenariuszy potencjalnych rozwojów kryzysów
 • przygotowanie książek kryzysowych
 • szkolenia z zakresu zarządzania organizacją w kryzysie

Media Monitoring


 • monitoring prasy
 • monitoring Internetu: wybranych portali, wortali, serwisów ogólnoinformacyjnych i branżowych oraz wydań
 • online czasopism
 • monitoring radiowo-telewizyjny
 • analiza medialna

Sponsoring


 • selekcja ofert sponsoringowych
 • przygotowywanie strategii sponsoringowych
 • realizacja aktywności sponsoringowych

Klienci: Can Pack SA

Wizyty specjalne


Klienci: Pfizer Corporation, Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne SA

Szkolenia PR


 • Czym jest public relations?
 • Budowa strategii komunikacyjnej instytucji
 • Public relations w sytuacji kryzysowej
 • Trening medialny – wykłady/warsztaty
 • Internet i intranet w działaniach public relations – warsztaty
 • Public relations dla wtajemniczonych – techniki, narzędzia, działania

Klienci: BP, Zamek Królewski na Wawelu, SPC, Górażdże Cement, Nordkalk Polska, Delphi Automotive Systems, Air Liquide, Onet. pl, Grupa Deweloperska Geo, MAN, Oknoplast, Sejmik Województwa Małopolskiego, Inwestycje Finanse Nieruchomości Schmidt Górnicki, NETIA TELEKOM SA

Dla samorządów


Strategia marketingowa we współpracy z CIC LemonGreen


 • analiza
 • formułowanie misji i celów
 • terytorialny marketing mix
 • kompleksowe programowanie instrumentów marketingowych
 • ewaluacja i controlling

Strategia promocji


 • badania wizerunkowe
 • przygotowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej
 • koncepcje kreatywne
 • przygotowanie kampanii promocyjnych
 • przygotowanie i wdrażanie kampanii reklamowych
 • opracowanie materiałów promocyjnych

Strategia wspierania inicjatyw społecznych


 • badania opinii publicznej
 • formułowanie celów i metod ich realizacji
 • budowa i wdrażanie projektów komunikacyjnych w samorządach lokalnych
 • przygotowywanie i organizacja programów społecznych
 • kampanie społeczne

Public i internal relations


 • program komunikacji zewnętrznej
 • program komunikacji wewnętrznej
 • komunikacja z mediami lokalnymi
 • przygotowanie materiałów PR
 • kompleksowa obsługa PR
 • więcej

Relacje z mediami lokalnymi


 • przygotowywanie serwisów informacyjnych
 • dystrybucja serwisów informacyjnych – wszystkie nośniki
 • spotkania prasowe – formalne i nieformalne
 • organizacja wywiadów indywidualnych
 • organizacja seminariów

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach i w organizacji


 • opracowanie strategii działań w kryzysie w odniesieniu do urzędu i środowisk zewnętrznych
 • plan działań z zakresem odpowiedzialności w odniesieniu do struktury urzędu
 • szkolenie medialne

Komunikacja wewnętrzna


 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów integracyjnych dla pracowników
 • organizacja imprez firmowych
 • wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
 • alternatywne formy komunikacji (np. intranet)
 • badania nastrojów pracowniczych

Szkolenia pr


 • Czym jest public relations?
 • Budowa strategii komunikacyjnej instytucji
 • Public relations w sytuacji kryzysowej
 • Trening medialny – wykłady/warsztaty
 • Internet i intranet w działaniach public relations – warsztaty
 • Public relations dla wtajemniczonych – techniki, narzędzia, działania

Monitoring mediów


 • monitoring prasy regionalnej
 • monitoring zasobów Internetu: wybranych portali, wortali, serwisów
 • monitoring radiowo-telewizyjny – media lokalne
 • sporządzanie raportów medialnych

Wydarzenia specjalne


 • tworzenie wydarzeń specjalnych
 • organizacja i nadzór wydarzeń specjalnych

Pełna obsługa wizyt gości specjalnych


 • opracowanie szczegółowego programu wizyty
 • rezerwacje hoteli, sal konferencyjnych, restauracji itp.
 • odpowiedni transport
 • oprawa artystyczna
 • opieka najlepszych przewodników
 • ochrona osobista

Klienci: Harvard & Jagiellonian Consortium for Health i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Sejmik Województwa Małopolskiego

Dla NGO


Kampanie 1 %


 • projektowanie kampanii 1 %

Programy partnerskie z biznesem


 • tworzenie projektów partnerskich z biznesem
 • przygotowywanie oferty współpracy dla biznesu
 • szkolenia z pozyskiwania sponsorów

Marketing zintegrowany dla NGO we współpracy z CIC LemonGreen


 • analiza
 • formułowanie misji i celów
 • badania wizerunkowe
 • tworzenie systemu identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie kampanii promocyjnych
 • przygotowanie i wdrażanie kampanii reklamowych
 • przygotowywanie strategii komunikacyjnych instytucji i jej produktów i programów
 • realizacja strategii PR

Relacje z mediami


 • przygotowywanie i kolportaż informacji prasowych
 • organizacja spotkań prasowych
 • organizacja wywiadów indywidualnych
 • monitoring mediów

Organizacja wydarzeń specjalnych i eventów


 • całościowa obsługa przy organizacji wydarzeń specjalnych i eventów

Działania w internecie


 • tworzenie stron WWW pod kątem wybranych najważniejszych grup docelowych
 • nadzór redakcyjny stron www
 • projektowanie i realizacja kampanii PR w Internecie
 • działania media relations w portalach społecznościowych
 • tworzenie funpage instytucji

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach i w organizacji


 • opracowanie strategii działań w kryzysie w odniesieniu do instytucji i środowisk zewnętrznych
 • plan działań z zakresem odpowiedzialności w odniesieniu do struktury danej firmy
 • szkolenie medialne
 • Szkolenia pr

Czym jest public relations?


 • budowa strategii komunikacyjnej instytucji
 • public relations w sytuacji kryzysowej
 • trening medialny – wykłady/warsztaty
 • internet i intranet w działaniach public relations – warsztaty
 • public relations dla wtajemniczonych – techniki, narzędzia, działania

Klienci: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK ( projekt INFORAMICUS), ROPS w Krakowie i projekt Akademia Przedsiębiorczości

Dla instytucji kultury


Strategie komunikacyjne


 • strategie marketingu mix (w tym marketingowe i promocyjne we współpracy z CIC LemonGreen)
 • przygotowywanie strategii komunikacyjnych instytucji i jej produktów i programów
 • realizacja strategii PR

Relacje z mediami


 • przygotowywanie informacji prasowych
 • organizacja wywiadów indywidualnych
 • monitoring mediów

Organizacja wernisaży


 • całościowa obsługa przy organizacji wernisaży (katalogi, projekty, gadżety, plakaty, reklama we współpracy z CIC LemonGreen)

Działania w internecie


 • tworzenie stron WWW pod kątem wybranych najważniejszych grup docelowych np. dla dzieci (współpraca z CIC LemonGreen)
 • nadzór redakcyjny nad treścią stron www
 • projektowanie i realizacja kampanii PR w Internecie np. konkursy dla dzieci
 • działania media relations w portalach społecznościowych
 • tworzenie funpage instytucji

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach i w organizacji


 • opracowanie strategii działań w kryzysie w odniesieniu do instytucji i środowisk zewnętrznych
 • plan działań z zakresem odpowiedzialności w odniesieniu do struktury danej firmy
 • szkolenie medialne

Komunikacja wewnętrzna


 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów dla pracowników
 • organizacja imprez wewnętrznych
 • wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
 • alternatywne formy komunikacji (np. Intranet)
 • badania nastrojów pracowniczych

Szkolenia PR


 • Czym jest public relations?
 • Budowa strategii komunikacyjnej instytucji
 • Public relations w sytuacji kryzysowej
 • Trening medialny – wykłady/warsztaty
 • Internet i intranet w działaniach public relations – warsztaty
 • Public relations dla wtajemniczonych – techniki, narzędzia, działania

Klienci: Zamek Królewski na Wawelu