Cracovian International Consultants

NASZE DOŚWIADCZENIE TO FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU


najstarsza agencja PR w Małopolsce

PORTFOLIO

Inforamicus

Kreacja i produkcja materiałów promocyjnych wspierających współfinansowany ze środków UE dwuletni projekt „INFORAMICUS
– zaprzyjaźnij się z informatyką
i zdobywaj świat” realizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK, adresowany do młodych osób (18-28 lat)
z terenu Małopolski.

W ramach projektu wykonaliśmy:
- ogłoszenia prasowe,
- ulotki,
- plakat informacyjny,
- broszurę podsumowującą projekt i prezentującą cv beneficjentów projektu.

Produkcja materiałów drukowanych obejmowała projektowanie, copywriting, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją i logistykę