Cracovian International Consultants

NASZE DOŚWIADCZENIE TO FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU


najstarsza agencja PR w Małopolsce

PORTFOLIO

newsletter

Kreacja i produkcja materiałów skierowanych do prasy

Aby dotrzeć z ważną dla nas treścią do odbiorcy,
niezwykle istotna jest forma, w jakiej to zrobimy.
W przygotowywanych przez nas materiałach dla prasy
– zarówno drukowanych, jak i elektronicznych) obie są równie ważne: treść jest podstawą do tworzenia materiałów prasowych, a ich forma nie nudzi.
To po prostu chce się czytać.

Produkcja materiałów obejmowała projektowanie, copywriting, dystrybucję w formie elektronicznej