PORTFOLIO

materiały szkoleniowe

Kreacja i produkcja materiałów szkoleniowych

Produkcja materiałów obejmowała projektowanie, copywriting, przygotowanie do druku lub produkcji