PORTFOLIO

Reklamy prasowe

Kreacja i produkcja materiałów prasowych

Produkcja materiałów obejmowała projektowanie, copywriting, przygotowanie do druku