PORTFOLIO

broszura BP Gas + insert

Kreacja i produkcja materiałów skierowanych do partnerów biznesowych

Poligrafia to jedna z form komunikacji z odbiorcą. Chcąc przekazać mu ważne informacje, warto „ubrać” to we właściwą formę – profesjonalnie zaprojektowana broszura skierowana do partnerów biznesowych, zawierająca najistotniejsze informacje, które chcemy im przekazać, z pewnością przykuje uwagę odbiorcy

Produkcja materiałów obejmowała projektowanie, copywriting, przygotowanie do druku